Veiligheid in Dubai

Dubai behoort tot de Verenigde Arabische Emiraten, een land dat in het Midden-Oosten ligt. De regio is op z’n zachtst gezegd onrustig, waarbij landen onderling soms in conflict zijn maar waar ook een strijd gevoerd wordt tussen terroristische organisaties zoals Al Qaida en het westen. Binnen de hele Midden-Oosten problematiek hebben de Emiraten altijd een neutrale positie ingenomen waardoor Dubai en de Emiraten niet betrokken zijn bij conflicten met buurlanden, met Amerika of Europa. De reisadviezen voor Dubai spreken niet van een verhoogd risico op terreur, demonstraties of aanslagen. Ondanks de geografisch ligging is Dubai op dit gebied veilig te noemen. Het is in Dubai in ieder geval niet onveiliger dan in Nederland. Eerder het tegenovergestelde.

De criminaliteit ligt in Dubai op een aanzienlijk lager niveau dan in Europese steden van een vergelijkbaar formaat. Overvallen, diefstal en zakkenrollerij komen in Dubai vrijwel niet voor. Dit zorgt voor een gevoel van veiligheid die vooral ouders aan zal spreken.

Het verkeer

Een risico dat wel aanwezig is, schuilt in het verkeer. Het verkeer is op sommige plekken druk, soms hectisch en op sommige plekken door wegwerkzaamheden soms ronduit chaotisch te noemen. Helaas zorgt dit voor een bovengemiddeld aantal verkeersongelukken waarbij de schade vaak bestaat uit materiële schade, maar helaas ook regelmatig uit menselijke slachtoffers. Wie aan het verkeer deel gaat nemen moet rekening houden met roekeloos gedrag, soms beroerde wegwijzers en afslagen die soms veel later aangegeven staan dan dat jij zou willen. Wie jonge kinderen meeneemt doet er niet onverstandig aan om eigen kinderzitjes mee te nemen indien dit mogelijk is. Je hebt geen garantie dat de autoverhuurder deugdelijke kinderzitjes beschikbaar heeft.